Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Z myślą o ludziach uciekających z miast na wsie i myślących ekologicznie coraz częściej pojawiają się oferty sprzedaży, montażu oraz pomocy przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Utylizacja odpadów gospodarczych we własnym zakresie jest kolejnym ciekawym rozwiązaniem prowadzącym do samowystarczalności gospodarstwa domowego, zaraz po pozyskiwaniu energii elektrycznej z alternatywnych źródeł odnawialnych.

przydomowa oczyszczalnia ścieków
Źródło: http://www.jpr.lublin.pl

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana jest z osadnika gnilnego i systemu rozsączającego. Procesy zachodzące w przydomowych oczyszczalniach ścieków mają na celu oddzielanie tłuszczy i osadów przy jak najdłuższym czasie przepływu nieczystości przez zbiorniki. Procesy neutralizacji ścieków odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska, a przy okazji zbiorniki nie ulegają tak szybko eksploatacji. Ścieki oczyszczane są zarówno mechanicznie, jak i biologicznie w odpowiednich po sobie następujących cyklach. Procesy te należą do wyjątkowo ciekawych zarówno pod względem biologicznym, jak i fizykochemicznym.

Niestety nie każdy może sobie pozwolić na wybudowanie takiej przydomowej oczyszczalni ścieków. Główną przeszkodą wcale nie są tu pieniądze. Tutaj pojawiają się pewne rególacje prawne, które mówią, iż obiekty takie nie mogą powstać na obszarach objętych ochroną, zagrożonych powodziami oraz narażonymi na zalewanie wodami opadowymi. Warto również zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s