Innowacje w rolnictwie i nie tylko

  Od kilku lat mówi się dużo i głośno o innowacyjnych rozwiązaniach nie tylko w rolnictwie, ale również w leśnictwie, rybołówstwie czy ochronie środowiska. O tyle zagadnienie to jest ciekawe, że jednym z elementów wchodzących w idee wprowadzania tych jakże dumnie brzmiących innowacyjnych rozwiązań w życie, jest współpraca jednostek naukowych, jakimi są uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp. z przedsiębiorstwami, firmami czy nawet pojedynczymi rolnikami. Taka współpraca daje płynny przepływ wiedzy do gospodarki, gdzie „naukowcy” odpowiedzialni są za część teoretyczno-praktyczną (jeżeli mówimy o badaniach laboratoryjnych), natomiast realizacja, czyli wdrążanie w życie odbywa się na terenie „gospodarzy” czyli ludzi interesu. Celem programów strategicznych jest oczywiście zbudowanie lepszej przyszłości dla nas opartej na zrównoważonej gospodarce. Cechą charakterystyczną dla tego typu przedsięwzięć jest oczywiście interdyscyplinarność niosąca za sobą ogromne korzyści dla obu stron zajmujących się realizacją danych programów strategicznych. Dodatkowym atutem jest prestiż, który wpływa nie tylko lokalnie dając możliwość zaistnienia na rynku krajowym, ale coraz częściej zagranicznym.

  Wiele dobrego niosą za sobą możliwości pozyskania środków finansowania dla tego typu przedsięwzięć. Oprócz możliwości dla jednostek naukowych samych w sobie czy konsorcjów naukowo-badawczych, jakie daje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, daje się również szansę młodym ludziom przez programy takie jak: „Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów”, którego patronem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z UMK w Toruniu, UTP w Bydgoszczy i UKW w Bydgoszczy. A dobrze wiemy, że w młodych ludziach nasza przyszłość leży, wiec są to dobrze zainwestowane nakłady pieniężne.

innowacje
Źródło: http://farm-up.com/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s